Privacy

Privacy verklaring
Informatie op grond van art. 13 D.lgs. 196/2003 voor de verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers van deze site.

Geachte heer / mevrouw,
we willen u laten weten dat het wetsdecreet. n. 196 van 30 juni 2003 (“Code betreffende de bescherming van persoonsgegevens”) voorziet in de bescherming van personen en andere onderwerpen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Volgens de wet zal de verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers die de site raadplegen en toegang tot zijn diensten hebben, gebaseerd zijn op principes van juistheid, rechtmatigheid en transparantie en bescherming van uw privacy en uw rechten.
Op grond van artikel 13 van het wetsdecreet n.196 / 2003, daarom bieden wij de volgende informatie:

 1. De door u verstrekte gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: verwerking van een kostenraming en indienen van het aanbod; verzending van reclamemateriaal, nieuwsbrieven, vakantiegroeten, marketingmateriaal, …
 2. Naar aanleiding van een dergelijke verwerking in verband met de ontvangen professionele opdracht, kan het bedrijf Hotel Vistamare dat Hotel Vistamare beheert kennis krijgen van de gegevens die het wetgevingsdecreet 196/03 definieert als persoonlijke “identificaties”.
 3. De verwerking zal worden uitgevoerd met behulp van de volgende methoden: geautomatiseerde systemen voor het opslaan, beheren en verzenden van de gegevens, met logica’s die strikt gerelateerd zijn aan de doelen zelf, op basis van de gegevens in ons bezit en met de verplichting van u / uw om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele correcties , toevoegingen en / of updates.
 4. Uw gegevens kunnen uitsluitend via internet worden verspreid op de site https://www.hotelvistamare.com en worden gecommuniceerd met het oog op de doeleinden die in deze verklaring worden uiteengezet.
 5. Persoonlijke gegevens die met deze registratie worden verzameld, kunnen worden verwerkt door de personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de vereiste diensten en marketingactiviteiten. Bovendien zullen de gegevens voor wettelijke verplichtingen en bij het nastreven van de bovengenoemde doeleinden worden meegedeeld:
  • andere hotels die tot de groep behoren
  • indien nodig, alleen met toestemming van de Eigenaar en voor onderhoud en / of technische interventies, aan de technici van de hostingprovider.
 6. De optionele, expliciete en vrijwillige verzending van e-mails naar de adressen die op deze site worden vermeld, omvat de daaropvolgende verwerving van het adres van de afzender, nodig om te reageren op verzoeken, evenals alle andere persoonlijke gegevens in het bericht. Het verstrekken van gegevens is
  • noodzakelijk met betrekking tot de gegevens die zijn aangemerkt als “verplichte velden” en elke weigering om dergelijke gegevens te verstrekken zal resulteren in de niet-uitvoering van de registratie / het verzoek; dit komt omdat de gegevens in kwestie een identificerende en integrale waarde aannemen voor deelname aan de aangeboden services.
  • optioneel voor gegevens geïdentificeerd als “optionele velden”; elke weglating van dergelijke gegevens heeft geen invloed op de levering van de dienst.
 7. De datacontroller is het bedrijf Hotel Vistamare“
 8. U kunt op elk moment uw rechten jegens de verantwoordelijke voor de verwerking uitoefenen, overeenkomstig artikel 7 van Wetgevingsdecreet 196/2003, door een verzoek naar info@hotelvistamare.com.

We reproduceren het artikel 7 van de D.lgs.196 / 2003 volledig voor uw gemak:
Artikel 7 (Recht op toegang tot persoonlijke gegevens en andere rechten)

 1. De belanghebbende heeft het recht om bevestiging te krijgen van het bestaan of niet van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, zelfs als deze nog niet geregistreerd zijn, en hun communicatie in begrijpelijke vorm.
 2. De belanghebbende heeft het recht om de indicatie te verkrijgen:
  • de oorsprong van persoonlijke gegevens;
  • van de doeleinden en methoden van verwerking;
  • van de logica die wordt toegepast in het geval van behandeling uitgevoerd met behulp van elektronische instrumenten;
  • van de identificatiegegevens van de houder, van de verantwoordelijke en van de aangewezen vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 5, lid 2
  • van de onderwerpen of categorieën van onderwerpen aan wie de persoonlijke gegevens kunnen worden verstrekt of die erover kunnen leren als benoemde vertegenwoordiger op het grondgebied van de staat, managers of agente.
 3. De belanghebbende heeft het recht om:
  1. bijwerking, rectificatie of, indien geïnteresseerd, integratie van gegevens;
  2. de annulering, omzetting in anonieme vorm of blokkering van onrechtmatig verwerkte gegevens, inclusief gegevens waarvan bewaring niet nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt;
  3. het attest dat de onder a) en b) bedoelde handelingen, ook wat de inhoud ervan betreft, onder de aandacht zijn gebracht van degenen aan wie de gegevens zijn medegedeeld of verspreid, behalve in het geval waarin deze nakoming onmogelijk blijkt o omvat een gebruik van middelen die kennelijk onevenredig zijn aan het beschermde recht.
 4. De belanghebbende heeft het recht om bezwaar te maken, geheel of gedeeltelijk:
  1. om legitieme redenen, de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, zelfs indien relevant voor het doel van de verzameling;
  2. aan de verwerking van persoonlijke gegevens betreffende hem met het doel om reclame of direct verkoopmateriaal te verzenden of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie.